Provincievlaggen

De 12 provincievlaggen van Nederland

Alle 12 provincies in Nederland hebben elke hun eigen vlag, oftewel provincievlaggen. Provincievlaggen hebben een eigen wapen, afbeelding, kleur, met ieder zijn eigen betekenis. Bij officiële gelegenheden mag een provincievlag natuurlijk niet ontbreken.
Uiteraard kunnen wij alle provincievlaggen leveren in diverse formaten. Neem gerust contact met ons op voor informatie of een scherpe offerte!

Provincievlag Groningen

Op 17 februari 1950 hebben Gedeputeerde Staten de vlag van de provincie Groningen vastgesteld. Het linkerboven- en het rechterondervlak zijn rood en de twee andere blauw. De kleuren van de vlag zijn samengesteld uit die van het provinciewapen: wit en groen uit het stadswapen en rood en blauw uit het Ommelanderwapen. Het groene kruis symboliseert de centrale positie van de stad Groningen.

Provincievlag Friesland

De Friese vlag kenmerkt zich vooral door de 7 rode waterleliebladen (Fries: pompeblêdden). Volgens overlevering symboliseren deze plompebladen de 7 (vroeg middeleeuwse) Friese zeelanden: zelfstandige landstreken langs de kust van Alkmaar tot de Weser, die samengingen in een verdedigingsverbond tegen de Noormannen.

Provincievlag Drenthe

Drenthe heeft sinds 19 februari 1947 een eigen provincievlag. Wit, met dwars over het midden twee rode banen. Tussen de twee rode banen staat een zwarte toren, met aan weerszijden drie rode vijfpuntige sterren, allen met de punt naar boven. De vlag heeft de kleuren wit en rood, dit de traditionele Saksische kleuren zijn.

Provincievlag Overijssel

De vlag van de provincie Overijssel werd aangenomen in 1948. De gele en rode strepen, beelden de historische band van de provincie met Holland uit. Rood en geel zijn namelijk de kleuren van het wapen van Holland en zijn ook te zien in de vlag van Zuid-Holland en in die van Noord-Holland. De golvende blauwe baan in de Overijsselse vlag symboliseert de rivier de IJssel.

Provincievlag Gelderland

Provinciale Staten van Gelderland hebben op 13 april 1953 deze provincievlag officieel vastgesteld. Op het gedeelte wapenschild van Gelderland staan een gele leeuw op een blauw veld en een zwarte leeuw op een gele achtergrond. De vlag van Gelderland is samengesteld uit drie banen, van boven naar beneden: blauw, geel en zwart.

Provincievlag Flevoland

De symbolen in de vlag van de provincie Flevoland zijn verbeelden de overwinning op het water. De blauwe baan staat voor het water, de gele voor de golvende korenvelden, het koolzaad en de akkerbouw, de groene baan voor het landschap van Flevoland. De lelie, linksboven, is ontleend aan het familiewapen van ir. Cornelis Lely, de grondlegger van het Zuiderzeeproject.

Provincievlag Noord-Holland

Op 22 oktober 1958 werd de vlag van de provincie Noord-Holland aangenomen. De kleuren komen uit het wapen van Noord-Holland, dat weer een combinatie is van het oude wapen van Holland en het wapen van West-Friesland. Geel (goud) en rood zijn de Hollandse kleuren en zijn daarom ook te vinden in de vlag van Zuid-Holland. Geel en blauw zijn de West-Friese kleuren en vormen ook de vlag van West-Friesland. Omdat geel in zowel het wapen van Holland als dat van West-Friesland voorkomt, is die kleur bovenaan geplaatst.

Provincievlag Zuid-Holland

in 1985 werd de vlag van de provincie Zuid-Holland vastgesteld. Het besluit om de huidige vlag aan te nemen, was ingegeven door de wens om de traditionele Hollandse symboliek meer in de aandacht te zetten. Goud/geel met de klimmende leeuw. De leeuw is niet centraal op de vlag geplaatst, maar iets verschoven naar links. De vlag is gebaseerd op het wapen van het graafschap Holland. De vlag komt overeen met het traditionele wapen van Holland.

Provincievlag Utrecht

De vlag van de provincie Utrecht is een combinatie van twee vlaggen. Het witte kruis in een rood veld is de vlag van wat vroeger ‘t Sticht heette, de rode en de witte band zijn overgenomen van het bisdom Utrecht. Het ontwerp is op 15 januari 1952 vastgesteld door Provinciale Staten.

Provincievlag Zeeland

Een deel van het provinciewapen, het schild en de kroon, komt voor in de Zeeuwse vlag, die verder bestaat uit vier blauwe en drie witte golvende banen.In 1948 is de vlag ontworpen door het toenmalige Statenlid jhr. mr. T.A.J.W. Schorer. Gedeputeerde Staten heeft op 14 januari 1949 de provincievlag van Zeeland officieel vastgesteld.

Provincievlag Noord-Brabant

De provincievlag van Noord-Brabant, ook wel Brabants Bont genoemd (naar het Brabants bont) wordt sinds de Middeleeuwen bij schepen gebruikt. De kleuren rood en wit dateren uit de Lotharingse periode en bestaat uit een schaakbordpatroon van 24 vlakken. Sinds 1959, dankzij rijksarchivaris mr. J. Smit, is de rood-wit geblokte vlag de officiële vlag van de provincie Noord-Brabant.

Provincievlag Limburg

Op 28 juli 1953 stelden Provinciale Staten van Limburg de provinciale vlag vast. De vlaggenkleuren zijn ontleend aan die van het provinciewapen. De leeuw symboliseert Limburg en verwijst ook naar het oude Hertogdom Limburg. De kroon en de dubbele staart maken hem de Limburgse leeuw. De blauwe baan staat voor de Maas, die van zuid naar noord door de provincie stroomt. Het geel staat voor de korenvelden in de provincie.

Naast provincievlaggen leveren wij uiteraard ook gemeentevlaggen, stadsvlaggen en dorpsvlaggen. Bel of mail ons voor meer informatie of een scherpe offerte!

Service

Voor al uw vragen

088 77 39 330 lokaal tarief

Bereikbaar op werkdagen:
tussen 8:30 – 17:00 uur

Liever zelf teruggebeld worden?

Vakmanschap!

Tientallen jaren ervaring

Zeer voordelig!

Goede prijs-kwaliteitverhouding

Snelle leveringen!

Ook spoedlevering mogelijk

Maatwerk!

U vraagt, wij draaien

Ons assortiment